User:Medihuana

ShoutWiki — express yourself and be heard!
Jump to: navigation, search

Non sei que se pon eqiuí... pero teño que fuxir que estou en bucle. É por elo que escribo isto e publico. Xa editarei.